Kamień Waloński i Chybotek

Kamień Waloński i Chybotek to zespół skał położony w Przesiece. Nazwa skały Kamień Waloński pochodzi od znaków krzyża i dłoni umieszczonych na kamieniu przez Walończyków – legendarnych poszukiwaczy skarbów gór: szlachetnych kamieni, srebra i złota. W kamieniu można dopatrzeć się również wgłębienia przypominającego ludzka postać – jest to prawdopodobnie pozostałość po połączonych dwóch kociołkach wietrzeniowych. Prawdopodobnie skała przemieściła się na bok i to co było jej wierzchem stanowi dziś bok kamienia.

W zespole skał znajduje się również Chybotek – duży blok skalny, który można stosunkowo niewielką siłą wprowadzić w chybotanie.

Jak dojść do Kamienia Walońskiego i Chybotka?

Łatwo do niech trafić – położone są przy węźle czterech szlaków turystycznych przechodzących przez Przesiekę: żółtego, zielonego, niebieskiego i czarnego. 

Zobacz panoramę